Polityka prywatności

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

W związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących ochrony danych osobowych przedstawiamy naszą politykę prywatności, aby upewnić się, że wszyscy Goście mają dostęp do informacji dotyczących zakresu jak i celu przetwarzania danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU VEIKSME Inga Sadkowska z siedzibą w Bestwinie przy ulicy Sokołów 18 (NIP: 652-162-11-85).
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
 3. Celem zbierania danych jest możliwość realizacji usługi
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

Jakie dane przetwarzamy?
REZERWACJA TELEFONICZNA
W związku z rezerwacją telefoniczną przetwarzane są następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego.

Dane przetwarzane są celem udzielenia usługi rezerwacji noclegu.

ZAKWATEROWANIE
W związku z zakwaterowaniem przetwarzane są następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • seria i nr dowodu osobistego.

Dane przetwarzane są celem udzielenia usługi zakwaterowania w naszym obiekcie.

Dane przetwarzamy przez czas:

 • rezerwacyjne: – do momentu potwierdzenia przez Państwa lub rezygnacji z rezerwacji noclegu.
 • kwaterunkowe:
          – trwania umowy o udzielenie usługi zakwaterowania, tj. przez cały okres pobytu w naszym obiekcie,
          – niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami     prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.